Programok

A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány programjai támogató jellegűek, közös bennük, hogy a szolidaritást és az együttműködést erősítik. Programjaink a helyi környezetet és társadalmat élhetőbbé tevő ügyeket, csoportokat, civil szervezeteket karolnak fel, amelyek az embereket részvételre és felelős cselekvésre sarkallják. Céljaink eléréséhez törekszünk szakmailag felkészültek lenni, a gyakorlati- és terepmunkában tudásunk legjavát adni, és rendszeres reflektálással javítani, fejleszteni tevékenységünket.