KözösALAPON

A helyi közösségek hosszú távú fejlődéséhez elengedhetetlen az emberek közötti bizalom építése, a különböző társadalmi csoportok közötti kapcsolatok és szolidaritás megerősítése, a közös célokért való összefogásra sarkalló példamutatás. Mindenkinek szüksége van a közösség, az összetartozás érzésének megélésére, hogy aktív döntéshozói és végrehajtói vagyunk közös életünknek, felelős gazdái a rendelkezésünkre álló pénznek, tudásnak, készségeknek. Látnunk kell, hogy munkánk hogyan járul hozzá a helyi viszonyok változásához, milyen országos folyamatokat indukál és milyen nemzetközi trendekbe illik bele; fontos elképzelnünk, hogy mai cselekedeteink milyen jövőt hoznak létre gyermekeinknek.

E célok eléréséhez a közösségi alapítvány kitűnő és bevált eszköz. A közösségi alapítvány egy adott közösség tagjai által hosszú távú, folyamatos működésre létrehozott civil szervezet. Munkájának alapja a bizalom, a közösség ismerete, a helyi adományozási kultúra (filantrópia) fejlesztése, a helyi identitás erősítése és az aktív állampolgárság eszméjének népszerűsítése. Alaptevékenységei: adománygyűjtés, támogatásosztás és közösségépítés.

A KözösALAPON csapata

Így dolgozunk

A KözösALAPON programot 2013-ban indítottuk el a közösségi alapítványok népszerűsítésére és hazai elterjesztésére. Első lépésként leírtuk, hogy milyennek képzelünk el egy ideális közösségi alapítványt a mai Magyarországon; majd szakmai együttműködésre léptünk az akkor már sikeresen működő Ferencvárosi Közösségi Alapítvánnyal.

A Térerő csapata

Mindezek után készen álltunk arra, hogy testreszabott szakmai támogatással és egyedi finanszírozási lehetőségekkel bátorítsuk azokat a helyi csoportokat, akik közösségi alapítványt álmodtak maguknak. Így lettek munkánk alapelemei a személyes konzultációk, külföldi tanulmányutak, tapasztalatcserék; illetve az általános célú támogatások és a „kihívásos” adományok. Ezekkel az eszközökkel segítettük létrehozni a Pécsi Közösségi Alapítványt és a miskolci Térerő Közösségi Alapítványt Városunkért, amelyek fejlődését és munkáját példaértékűnek tartjuk és folyamatosan támogatjuk.

Adományt oszt a Pécsi Közösségi Alapítvány

A közösségi alapítványok helyi munkája akkor teljesedik ki, ha megtaláljuk azokat az országos szereplőket, akik pénzükkel, tudásukkal, elszántságukkal társaink, támogatóink lesznek a helyben elindított változások országos szintű változásokká növesztésében. Hazai támogatóink hajlandók és mernek hosszú távon befektetni társadalmi változásba, mert fontos nekik, hogy olyan intézményeket építsenek, amelyek generációkon át lesznek a közösségi fejlődés motorjai. Mi pedig az adományozás élményét, az alkotóközösséghez tartozást érzését adjuk.

Rádió Ráday a Ferencvárosban

Munkánk egyik fő feladata, hogy létrehozzuk a közösségi alapítványokért dolgozók sokszínű csapatának aktivista-intellektuális közösségét. Ehhez testreszabott, motiváló pénzügyi, szakmai és emberi támogatást nyújtunk, erősítjük az emberek közötti kapcsolatokat és konkrét cselekvési lehetőséget nyújtunk a közös munkára.

A közösségi alapítványokat nagy hagyományú, szoros nemzetközi együttműködés jellemzi. Számos külföldi szervezet, nemzetközi program segíti az alapítványok helyi munkáját. A KözösALAPON program a kezdetektől sokat tesz azért, hogy a magyar közösségi alapítványok is bekapcsolódhassanak a nemzetközi vérkeringésbe: konferenciákon és szakmai rendezvényeken veszünk részt, tanulmányutakat szervezünk, külföldi szakértőket hívunk meg. Nemzetközi munkánk fontos eleme olyan támogatók bevonása, akik magas szakmai szinvonalon támogatják a magyar közösségi alapítványokat.

Tudjon meg többet a programról: írjon Scsaurszki Tamás programfelelősnek a scsaurszki.tamas@gy-sz.hu címen!