KisVÁROS

Változtassunk együtt, helyben!

Az elmúlt években a kisvárosok lélekszáma átlagosan harmadával csökkent. Nem kell nagyon ragozni, mit jelent ez: a tehetősebb, képzettebb és kötetlenebb réteg távozott. Mi a maradókat szeretnénk megerősíteni, és megmutatni: a polgári, civil magatartásformákért, a demokratikus értékekért érdemes cselekedni így is, sőt így érdemes igazán.

Ha pont ezt gondolod, ügyed is van, esetleg már cselekszel is, írd meg nekünk!
A legjobb történetek gazdáit támogatni szeretnénk, mert együtt többe megyünk.

Történeted várjuk 1500 karakterben, a kisvaros@gy-sz.hu címre, március 1-ig.

Miért kisvárosok?

Lokalitásban gondolkodunk, mert ez a társadalmi cselekvő részvétel elsődleges és bizonyosságot adó terepe. Ezen a szinten megélhető a valahova tartozás, a cselekvőképesség, a változtatás és az egymáshoz kapcsolódás lehetősége. Hagyományosan a kisvárosok jobban ki vannak téve a negatív társadalmi tendenciák lecsapódásának, mint a nagyok, de tagoltabb kapcsolatrendszerük és több alternatívájuk van a helyi válaszokhoz, mint a falvaknak.

Nem csak a méret alapján karakterizáljuk ezt a településtípust. Fontos a lokalitás jelentősége, erős gyökerek és arculat, hagyományok. Szempont az alkotó energiák megléte, a sokszínűség, és hosszú távon a csapat bővülési esélye.

Programunkkal a maradókat szeretnénk megerősíteni cselekvő részvételük jelentőségében azon a települési szinten, ahol még esély kínálkozik a demokratikus értékek és a polgári civil magatartás intézményeinek építésére.

Mire építhetnek a kisvárosok?

• Valódi potenciállal rendelkeznek a közösségükért elkötelezett helyi vezetők személyében, hiszen a kötődés erős érzés, mobilizálja az egyéneket és a csoportokat, hogy közösségükért tegyenek.

• Vannak működőképes intézményeik a helyi közösség szervezeteinek és az emberi kapcsolatok rendszerének, így könnyebben mozgósítható a helyi intellektuális kapacitás, mint sokkal kisebb, vagy nagyobb népességű településeken.

• Léteznek helyi hősök, a múltban és a jelenben is, akik hagyományosan szerepet vállalnak az emberek életének jobbá tételében, ők valódiak és megszólíthatók a közösség ügyeiben, hiszen most is törekszenek küldetésük betöltésére; konkrét ötlettel, tervekkel rendelkeznek arról, hogy mit kellene tenni azért, hogy lakóhelyük élhetőbb legyen.

Változás: amikor az álmokat tettek követik

Szeretnénk szembemenni néhány kortünettel, mint az anómia, az elidegenedés, az izoláció, a tehetetlenség, a cselekvőképtelenség, a megosztottság. Szeretnénk, ha egy kisváros kezdeményező tagjainak elképzeléseit tettek követnék. Szeretnénk, ha az álmaikat nemcsak dédelgetnék, hanem valóra is váltanák.

Ha már hozzá is kezdtél, írd meg nekünk (1500 karakterben, a kisvaros@gy-sz.hu címre, március 1-ig)! A legjobb történetek gazdáit támogatni szeretnénk, mert együtt többe megyünk.