KisVÁROS
program

Érdemes
maradni!

Célunk a kisvárosokban élő és dolgozó közösségi emberek megerősítése, akik szellemi közeget teremtve, helyi erőforrások mozgósításával valósítják meg az ott élők elképzeléseit.

A CSELEKVŐKET TÁMOGATJUK

A változás helyben kezdődik. Hiszünk a jó példákban, a közös cselekvés erejében és a tenni akarásban. A minket körülvevő tehetetlenségben és megosztottságban szükségünk van olyan kezdeményező egyénekre, akik helyben tudnak és akarnak cselekedni egy szolidárisabb, nyitottabb közösségért. A KisVÁROS program olyan közösségi vezetőket támogat anyagilag és szakmailag, akik saját közösségükben hatnak.

Alakítsuk együtt a kisvárosok jövőjét!

MI A KISVÁROS PROGRAM?

Célunk a kisvárosokban élő és dolgozó közösségi emberek megerősítése, akik szellemi közeget teremtve, helyi erőforrások mozgósításával valósítják meg az ott élők elképzeléseit.

Olyan programokkal dolgozunk, amelyek 

  • fontosak a helyi embereknek, 
  • megmutatják, hogy képesek a saját ügyeiket a kezükbe venni, 
  • közös értékek erősödnek általa mint a kreatív kapacitás, az autonómia, vagy a megújulás képessége. 

Ennek érdekében 3 évre szóló pénzügyi és szakmai támogatást nyújtunk azoknak, akik eredményesen pályáznak.

Ez egy fejlesztő támogatás, nem általános célú. Helyi szervezetekben megvalósuló, a helyi közösség összefogását, ügyeinek támogatását szervező, fejlesztő programok megvalósításához szeretnénk hozzájárulni két szálon: szakmai együttműködéssel és kíséréssel, valamint pénzügyi támogatással.

  • Szakmai támogatásunk célja adott: úgy támogatni a helyi vezetőket és csoportjaikat, hogy megerősödjenek helyi szerepükben, működésükben megjelenjen támogató, helyi forrásokat allokáló funkció. A szakmai támogatás iránya kettős. A vezetői képességek és a szakmai kapcsolati háló megerősítése mellett foglalkozunk a helyi erőforrásokkal, a valós helyi szükségletek azonosításával és forrásokat mozdítunk érdekükben. 
  • Pénzügyi támogatásunk kerete 4,5 millió Ft, melyet 3 egymást követő évben csökkenő mértékben vehetnek igénybe. A pénzügyi támogatás felhasználása a GYSZA részéről – a továbbosztástól eltekintve – nyitott, korlátot elsősorban szakmai szempontok szabhatnak a későbbiekben.

MIÉRT PONT KISVÁROSOK?

Vannak globális jelenségek, melyekre csak lokálisan lehetünk hatással: információhiány, elszigetelődés, feszültség, az együttműködés hiánya, félelem, közöny, elidegenedés stb. Hagyományosan a kisvárosok jobban ki vannak téve a negatív társadalmi tendenciák lecsapódásának, mint a nagyok, de tagoltabb kapcsolatrendszerük és több alternatívájuk van a társadalmi kihívások helyi válaszainak kidolgozásához, mint a falvaknak vagy a nagyvárosoknak:

  • nem laknak benne sokkal többen mint 20 ezer fő, városi rangja van, vannak központi funkciói a közösség felé és a kisvárosi lét mint kulturális állapot megfogalmazódik a településen élőkben;
  • valódi potenciállal rendelkeznek a közösségükért valóban elkötelezett helyi vezetők személyében, hiszen a kötődés erős érzés, mobilizálja az egyéneket és a csoportokat, hogy közösségükért tegyenek;
  • a helyi közösségnek működőképes intézményeik vannak, így könnyebben mozgósítható a helyi intellektuális kapacitás;
  • léteznek helyi hősök, akik hagyományosan szerepet vállalnak az emberek életének jobbá tételében, ők valódiak és megszólíthatók a közösség ügyeiben.

MI A GYSZA SZEREPE?

Támogató szervezetként közösségek létrehozását és fejlesztését támogatjuk szakértelmünkkel és pénzzel. Hiszünk abban, hogy a közösségi vezetőknek jelentős szerepe van a saját és az ott élők környezetének jobbá tételében. Fontos, hogy a vezetőnek ne csak az adott közösség jövőjét illetően legyen elképzelése és elköteleződése, hanem az ahhoz vezető útról és az azon járó csapatról is. Ez a mi beavatkozásunk terepe. Kapcsolatainkkal, eszköztárunkkal, tudásunkkal szeretnénk teret és jövőt biztosítani a kisvárosokban élők kezdeményezéseknek.

A KIVÁLASZTÁS MENETE

A közösségi vezetők kiválasztása két körben történik. Az első körben az értékelők a 2024. május 19-ig beérkezett írásos pályázatok közül kiválasztják azokat, akikkel a következő körben egy online vagy személyes találkozó alkalmával megismerkednek. A beszélgetést követően a szakmai tervet beadó pályázók közül kerül kiválasztásra június végéig a program 6 támogatottja.

KORÁBBI TÁMOGATOTTAINK

Hajnal László

Laci célja a Törökszentmiklóson élők közötti kapcsolat fejlesztése, valamint az együttműködések mennyiségének és minőségének megerősítése.
BŐVEBBEN Hajnal László

Ha szeretnél többet megtudni a programról, vedd fel a kapcsolatot Kovács Edit programvezetővel
a kisvaros@gy-sz.hu email-címen: