Gyorsan cselekedtünk: 3,7 millió forintot osztott szét az Előre a Jövőbe! Alap

Tíz civil kezdeményezést összesen 3,7 millió forinttal támogatott alapítványunk a koronavírus kirobbanása után létrehozott Előre a Jövőbe! Alapja. Tanoda, élelmiszersegély, hajléktalanság szerepel többek között a támogatott tevékenységek sorában, de minden kezdeményezés hordoz számunka fontos többletet. Számot adunk döntéseink részleteiről és indokairól.

Támogatószervezetként a Gyökerek és Szárnak Alapítvány kötelességének érezte, hogy gyorsan reagáljon a koronavírus okozta gazdasági- és társadalmi válsághelyzetre. Támogatóink nagyvonalúságának köszönhetően létrehoztuk az Előre a Jövőbe! Alapot, amelyből olyan civil szervezeteknek kívántunk pénzügyi segítséget nyújtani, amelyek a járvány okozta emberi szenvedések és társadalmi-gazdasági veszteségek enyhítésén dolgoznak helyi szinten.

Összesen 3,7millió forintot osztottunk szét tíz civil szervezet között; alább részletesen elmondjuk, hogy mely szervezet miért nyert támogatást.

Bike Maffia Egyesület – 300 ezer forint

A hajléktalanoknak ételt osztó bringások a karantén kezdetekor azzal szembesültek, hogy az éttermek, iskolák bezárása nyomán havonta 5000 adag étel „esett ki” az általuk működtetett rendszerből. Ezt nem hagyták annyiban: továbbra is jelen vannak az utcákon, heti 30-50 embernek visznek élelmet, koordinálják a cégektől és magánszemélyektől érkező ételadományokat, és figyelnek önkénteseikre, partnereikre, és a nélkülözésben élőkre.

Fontosnak tartjuk, hogy a szervezet működését fenn tudja tartani, és úgy látjuk, hogy a budapesti táradalom leginkább kiszolgáltatott rétegével dolgoznak – ezért döntöttünk támogatásuk mellett.

Utcáról Lakásba Egyesület – 450 ezer forint

A hajléktalanoknak valós alternatívát – szociális bérlakásokat – kínáló egyesület rendkívül nehéz helyzetbe került: bérlői zöme elveszítette munkáját, ők támogatóik zömétől kényszerültek elbúcsúzni, leginkább adománygyűjtő rendezvények hiányában. Ezen túl a Fővárosi Önkormányzat megbízásából krízisszállás üzemeltetésében is részt vesznek. Az alapítványunktól nyert pénzből pályázatíró munkatársat foglalkoztatnak majd – ennek segítségével pótolnák a kieső bevételeket. 

Nagyon fontosnak és elismerésre méltónak tartjuk az egyesület tevékenységét – ez szólt támogatásuk mellett.

Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége – 400 ezer forint

A szervezet egyik fő tevékenysége az oktatási egyenlőtlenségek kezelése; internet-hozzáférést adtak a rászoruló családoknak, így náluk is megkezdődhet az online oktatás. Ezután a mentorok és a pedagógusok segítségével kialakították a gyerekeke napirendjét, egyéni- és csoportos tanórákat tartanak, és napi szinten kapcsolatban állnak a szülőkkel.

A szervezet munkáját magas színvonalúnak és társadalmilag kiemelten jelentősnek tatjuk, és nagyra értékeljük, hogy a mostani, nehéz helyzetben a legfontosabbra koncentrálnak: a gyerekekkel és családokkal való kapcsolatra, a megfelelő módszerek megtalálására.         

Szövetkezetiséget Támogató Egyesület – 250 ezer forint

A főváros 8. kerületében közösségi szolgáltatások szervezésére alakult egyesület kölcsönös segítségnyújtási projektet indított, melynek célja a leginkább veszélyeztetett csoportok és a leginkább rászoruló dolgozók támogatása eszközökkel és szolgáltatásokkal. Céljuk a konkrét segítségen túl, hogy a járvány okozta egészségügyi- és gazdasági krízist aktivista közösségük erősítésére, társadalmi hatásuk növelésére használják.

Úgy látjuk, a szervezet gyorsan és aktívan reagál a felmerült igényekre a kölcsönösség és a szolidaritás szellemében, és öröm számunkra, hogy felelős, fiatal csapatot támogathatunk.

Civil Rádiózásért Alapítvány – 500 ezer forint

A Civil Rádiónak a vészhelyzetben szembe kellet néznie azzal, hogy nem rendelkezik olyan technikai háttérrel, amelynek segítségével ilyenkor is a megfelelő minőségű és mennyiségű adást el tudják készíteni. Ezért házi, rádiós közvetítő szettet állítottak össze, melyek segítségével 8-10 műsorvezető el tudja készíteni a műsor gerincét adó napi, élő magazinműsort – ehhez kértek támogatást. Céljuk a mostani helyzetben, hogy bemutassák, a civil világ szereplői milyen erőfeszítéseket tesznek a válság negatív hatásainak enyhítéséért. Az új infrastruktúra ezen túl lehetőséget biztosít a vidéki közösségi rádiózás felélesztésére.

Alapítványunk unortodox döntést hozott: a rádió által kért 300 ezer forint támogatás helyett 500 ezer forintos támogatásról döntött, mert szerettük volna hangsúlyosabban elismerni a Civil Rádió munkáját, és mert a civil világ saját médiájának erősítését kulcskérdésnek tartjuk a mai, szűkülő médiatérben.

InDaHouse Hungary Egyesület – 400 ezer forint

Az egyesület Fügödön kíván dolgozni halmozottan hátrányos roma gyerekekkel; a településen hasonló kezdeményezés nincs és nem is volt. Ennek első lépéseként iskolaelőkészítő tábort, majd heti rendszerességű fejlesztő foglalkozásokat tartanak annak érdekében, hogy az online oktatásból kimaradó gyerekek ne kezdjék leküzdhetetlen hátránnyal a következő tanévet. Partnereikkel együtt vásároltak egy házat a településen, ami ottani munkájuk bázisa lesz: most a felújítási munkák befejezéséhez kértek támogatást.

Kőkemény és bátor projektnek értékeltük az egyesület új vállalkozását, amely érdemben javíthat a helyi viszonyokon, ezért döntöttünk a támogatásról.

Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület – 350 ezer forint

Az Élettér Komáromban unikális tevékenységet végez: élelmiszerbankot üzemeltetnek, a Mag-házban hajléktalanok végeznek asztalosmunkát. Most élelmiszer-osztásra, meglévő infrastruktúrájuk és társadalmi vállalkozásuk működtetésére kértek támogatást.  

Úgy véltük, a szervezet a legelesettebbeket támogatja olyan közegben, amelyben sokan nem akarnak vagy nem mernek közösséget vállalni velük – ezért döntöttünk támogatásukról.

Élménylelő Ifjúsági Egyesület – 350 ezer forint

Pécsi szegregátumokban élő gyerekekkel dolgozik az egyesület, és nap mint nap látják, hogy a digitális oktatás bevezetése óta miként kerülnek egyre reménytelenebb helyzetbe az abban részt venni nem tudó diákok. Most számítógépek és internet-elérések vásárlására pályáztak, hogy szisztematikus, kiscsoportos digitális kompetenciafejlesztő foglalkozásokat tarthassanak rászoruló gyerekeknek, és igény esetén szüleiknek is.

Kulcsfogalom volt számunkra a digitális kompetenciafejlesztés: erről szól a világ, és nem az online oktatásról a következő hetekben– ezért támogattuk a pályázatot.

Élményakadémia KHE – 350 ezer forint

Az Élményakadémia IFI csoportja azokból a 17-30 éves fiatalokból áll, akik egymást támogatva saját ötleteiket valósítják meg, mert szeretnék, ha példájukat minél több nehéz helyzetből induló kortársuk megismerné. Céljuk, hogy minél több roma vagy mélyszegénységben élő fiatalnak megmutassák: van kiút, csak tenni kell érte. A csoport tagjai szeretnének hatni azokra a társaikra , akik most még nehezebb, kiszolgáltatottabb helyzetben lesznek, ezért egy kampányhoz kértek támogatást, amelynek segítségével jó példáikat még vonzóbbá tehetnék, első körben Bódvalenkén és Lyukóbányán.

Kiváló kezdeményezés, szuper célcsoport, szuper módszer – ezt írtuk nekik döntésünk után.

Üllő te vagy Egyesület – 350 ezer forint

Az egyesület által támogatott, egyelőre be nem jegyzett gyáli civil csoportot egyre több reménytelen helyzetben lévő család kereste meg korábbi akcióik, tevékenységük nyomán. Miután a helyi családsegítő nem vállalta az általuk ismert családoknak az adományok kiosztását, a csapat átvállalata a feladatot: összegyűjtik, és 63 címre szállítják ki rendszeresen a legszükségesebb élelmiszereket és tisztítószereket- e tevékenység folytatásához kérték támogatásunkat.

Hiteles, alulról jövő, demokratikus, erős helyi csoportot támogatunk, amely képes távlatokban gondolkodni; úgy véljük, a tőlünk kapott pénz növeli a szervezet hitelességét és ismertségét.

A beérkezett 24 pályázat elolvasása közben átfogó képet kaptunk a magyar civil társadalom mostani helyzetéről – tapasztalatainkat, benyomásainkat, érzéseinket a következő cikkben tesszük közkinccsé.

Hasonló bejegyzések