Programvezetőt keresünk!

Közösségi alapítványokat népszerűsítő KözösALAPON programunk programvezetőt keres. Részletek alább.

A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány hisz abban, hogy az emberek, közösségek képesek a sorsukat jobbra fordítani. Mi ehhez nyújtunk támogatást, ezért programjaink támogató jellegűek, közös bennük, hogy a szolidaritást és az együttműködést erősítik. Programjaink a helyi környezetet és társadalmat élhetőbbé tevő ügyeket, csoportokat, civil szervezeteket karolnak fel, amelyek az embereket részvételre és felelős cselekvésre sarkallják. Céljaink eléréséhez törekszünk szakmailag felkészültek lenni, a gyakorlati- és terepmunkában tudásunk legjavát adni, és rendszeres reflektálással javítani, fejleszteni tevékenységünket.

Közösségi alapítványokat népszerűsítő KözösALAPON programunk programvezetőt keres. A programról az alapítvány honlapján olvashatsz többet.

Téged keresünk, ha

– ismered a közösségi alapítványok koncepcióját és gyakorlatát;
– jó vagy a hosszú távú fejlesztő munkában és kiismered magad a pénzzel való támogatás útvesztőiben;
– van 5 év tapasztalatod a nemzetközi együttműködésben és kiválóan beszélsz angolul;
– többéves gyakorlattal rendelkezel a külföldi és/vagy a hazai támogatásszerzésben és a támogatókkal való kapcsolattartásban;
– értesz a pénzügyi menedzsmenthez, tudsz költségvetést készíteni;
– jó stratéga vagy, tudsz rendszerben gondolkodni, de az operatív munka sem rémíszt;
– többéves tapasztalatod van csapatok vezetésében;
– jól irányítasz miközben figyelmes és nyitott vagy, keresed a konszenzust, jól bánsz emberekkel, képes vagy látni magad egy nagyobb csapat tagjaként; és
– fontosak számodra az értékeink.

Programvezetőként feladatod lesz:

– a közösségi alapítványok hazai koncepciójának folyamatos megújítása, hogy a mindenkori hazai társadalmi-politikai-gazdasági kontextusban releváns legyen;
– közép- és rövidtávú szakmai és pénzügyi programterveket készíteni, s azok megvalósítását biztosítani és ellenőrizni;
– a működő közösségi alapítványok munkájának támogatása, új közösségi alapítványok indításának elősegítése;
– a program munkatársainak munkáját összehangolni, koordinálni és vezetni;
– rendszeres stábtalálkozókat, tervező- és értékelőnapokat szervezni;
– a programvezetőkkel és a kuratórium vezetőjével rendszeresen egyeztetni, az alapítvány ügyeinek megbeszélésében és intézésében részt venni;
– kapcsolatot építeni és tartani a közösségi alapítványok szempontjából fontos hazai civil, gazdasági és önkormányzati szereplőkkel;
– kapcsolatot tartani külföldi közösségi alapítványokkal és támogató szervezetekkel;
– új hazai és külföldi támogatókat felkutatni és a velük való kapcsolatot kiépíteni; és
– kapcsolatot tartani a program hazai és külföldi támogatóival, beleértve a szóbeli és írásbeli beszámolók elkészítését (a kuratórium vezetőjével közösen);

Amit mi kínálunk:

– hosszútávú, izgalmas fejlesztő munka;
– sokszínű, értékorientált, összetartó csapat;
– főleg hazai munkavégzés, néhány külföldi úttal színesítve;
– rugalmas munkavégzés (idő és hely szempontjából is);
– havi 12 napi részmunkaidő;
– civil szférában versenyképes fizetés;
– novemberi kezdés.

Ha szeretnél velünk dolgozni, akkor 2020. október 7-ig küldd el nekünk a i) motivációs leveled a fizetési igényed megjelölésével, ii) fényképes önéletrajzod, és iii) egy egyoldalas esszét arról mi keltette fel az érdeklődésed a közösségi alapítványokkal kapcsolatban, miben tartod időszerűnek ezzel a témával foglalkozni most Magyarországon.

Kérdéseiddel keresd Scsaurszki Tamást a 20/243 8491-es telefonszámon vagy a scsaurszki.tamas@gy-sz.hu ímélcímen.

A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány szervezeti értékei

1. Hiszünk benne, hogy álmaink és céljaink csak a közjóért és a társadalmi haladásért való cselekvéssel érhetőek el, ez az apátia és lemondás ellentéte. A cselekvés olyan társadalom megalkotását célozza, amelyben mindenki biztonságban, értékesnek és tiszteltnek érzi magát.

2. A részvétel a döntésekben nagyobb hozzájárulás a közjóhoz, mintsem hogy a dolgok „csak elintéződjenek”, számunkra ez munkánk végzése közbeni kapcsolatépítést is jelent és felelősségvállalást a döntéseinkért.

3. Szolidaritás tőlünk különböző emberekkel, különösen azokkal, akik sérülékenyek és marginalizáltak, tisztelni és ünnepelni a sokszínűséget és a befogadást/ elfogadást erőforrásnak látni; hisszük, hogy a különböző hátterű és érdekű emberek közötti kapcsolatok erősítése érték, amely egy jobb társadalmat hoz létre és előreviszi a közjót.

4. Lokalitás, az emberek cselekedeteinek helye és helyszíne; ez mindenekelőtt az a hely, ahol az emberek élnek, a helyi közösség, amely egyben fizikai tér és a kapcsolatok és interakciók tere is. A helyi erőforrások és energiák jól támogathatják a közjót szolgáló cselekedeteket.

5. Hosszú távú munka és elköteleződés, amely azt tükrözi, hogy céljainkat csak hosszantartó erőfeszítésekkel érhetjük el, célunk, hogy bizalmat gerjesszünk, amely intézményeket (szervezeteket, és viselkedési szokásokat, normákat és mintákat) szül; stratégikusnak és reflektívnek kell lennünk, hogy ne tévesszük szem elől céljainkat.

Hasonló bejegyzések