|

Előre a Jövőbe! Alap: a krízishelyzeti támogatás öröme és nehézsége

Kilenc civil kezdeményezést összesen 3,45 millió forinttal támogatott a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány a koronavírus kirobbanása után létrehozott Előre a Jövőbe! Alapja. A támogatási szerződések lezárultak, eljött az értékelés ideje. Fontos és jó ügyeket támogattunk, valamennyi partnerszervezet teljesítette a vállalását, mégis maradt bennünk egy kis keserűség.

Becsületes, jó és tiszteletre méltó ügyeket támogattunk, partnerszevezeteink vállalásai pedig egytől-egyig megvalósultak – így szól a rövid és örömteli összegzés. Ez különösen nagy fegyvertény, ha figyelembe vesszük, hogy a civil szervezetek (is) szinte az egyik napról a másikra találták magukat a járvány okozta társadalmi-gazdasági válság közepén, helyzetük folyamatosan romlott az elmúlt években, és a civil szektor szinte semmilyen támogatást nem kapott a kormánytól a pénzügyi-szakmai nehézségek leküzdésére, feladataik ellátására.

A pályázat győzteseiről és a támogatás odaítélésének indokairól itt olvashatsz.

A túlélést szolgáltuk

Alapítványunk olyan tevékenységeket szeretett volna támogatni, amelyek- bár enyhítik helyi szinten a koronavírus okozta gazdasági- és társadalmi károkat – tartalmaznak előremutató, távlatos elképzeléseket is. Mindez korlátozottan sikerült: a nyertes szervezetek közül egy új és konkrét tevékenységgel reagált a járványhelyzetre, hatan eddigi tevékenységüket akarták stabilizálni és kiszélesíteni, míg két támogatott alapítvány az online oktatás területén központi segítség hiányában állami feladatot látott el.

Mindezt úgy értékeljük, hogy a súlyos gazdasági és társadalmi környezetben ezeknek a szervezeteknek a megmaradása, tevékenységük folytatása volt a perspektivikus ügy, amit támogathattunk. Amint az a pályázatok elbírálása során is látszott: a civil szektorban nincs innováció, a túlélésért folytatott küzdelem van. 

Ezzel együtt önkényesen kiemelnénk néhány szép példát, ahol a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány pénze önmagán jócskán túlmutató hatást keltett. A Bike Maffia Egyesület arról számolt be, hogy a járványhelyzetben a szervezet az intézmények felé fordult, az utcai élelemosztás mellett kapcsolatba léptek hajléktalanszállókkal és idősotthonokkal is, ezen túl önkéntesbázisuk érdemben gyarapodott – velük együtt reméljük, hogy mindkét trend tartósan fennmarad. Értékelésünk szerint az Utcából Lakásba Egyesület pályázott a leginkább innovatív céllal: ők új, pályázatíró munkatársuk fizetésére kértek támogatást, akinek a feladata a szervezet anyagi bázisának megerősítése volt. Beszámolójuk szerint tervük kiválóan sikerült: az új munkatárs hazai és külföldi pályázatok elnyerésével több mint 4,5 millió forint támogatást „hozott” az egyesületnek, így tevékenységük nemcsak fennmaradhat, de érdemben bővülhet is. Másként hatott a pályázati siker a Civil Rádió munkatársaira. Ők néhány hónappal korábban veszítették el frekvenciájukat, majd a veszélyhelyzet bevezetése után magányosan, otthonról kényszerültek közösségi rádióműsorokat készíteni. Ebben a helyzetben az, hogy több támogatást tudtunk nekik adni, mint amennyit kértek, visszaadta önkéntes közösségük hitét, bizalmát. 

A támogató néha meghökkent

Szakmai szempontból az Előre a Jövőbe! Alap indulása szokatlan és újszerű volt. Nem hirdettünk nyílt pályázatot, hanem korábbi támogatottaink és más partnereink ajánlására pályázhattak civil szervezetek. A zártkörű pályázati kiírás mellett szólt, hogy így megbecsülésünket fejezhettük ki partnereink iránt, s az ő hitelességüket, tudásukat, kapcsolatrendszerüket használva tudtuk gyorsan kiválasztani a legjobb pályázatokat vélhetően komolyabb adminisztrációs tehertől kímélve meg magunkat, és nem utolsó sorban gyors döntésekkel csaknem szabadon felhasználható forráshoz juttatni a támogatott szervezeteket. Az eredmény: 24 ajánló, 23 pályázó, 10 győztes és 9 támogatási szerződés. 

A pályázati kiírás után két héttel volt az eredményhirdetés, és készen álltunk a gyors szerződéskötésre és utalásra – azt gondoltuk, aki gyorsan ad, kétszer ad. Ehhez képest a szerződéskötési folyamat két hónapig tartott, és az egyik nyertes (a Szövetkezetiséget Támogató Egyesület) egyszerűen nem küldte vissza a támogatási szerződést, így lemondott az elnyert pénzről. Azt tapasztaltuk, hogy azok a szervezetek, amely azonnali cselekvésre kértek pénzt, gyorsan szerződtek, akik távlatos beruházásra, azok lassabb sebességi fokozatba kapcsoltak. Ezen meglepődtünk, de logikusnak tűnt, s elfogadtuk.

Támogatóként szerettünk volna érdemi időt fordítani arra, hogy megismerjük a támogatott szervezetek munkáját és társadalmi hatását, erre azonban korlátozottan volt módunk. A vártnál – és reméltnél – sokkal több időt és energiát fordítottunk a támogatások adminisztrációjára, mert nyerteseink többsége minimális adminisztrációs követelményeinket is csak vonakodva teljesítette.

Meglehetősen szabadon felhasználható, tehát jó minőségű pénzt nehéz „szerezni”; az Előre a Jövőbe! Alap ilyen forrásokból osztott támogatást. Jó minőségű projektekhez és sikeres együttműködéshez pedig olyan partnerekre van szükségünk, akik megfelelően komolyan veszik a beszámolók minőségét és határidejét, mert ez erősíti a bizalmat, ami a szabad felhasználású támogatások alapja.

Szintén tanulságos számunkra, hogy a projektek lezárását követő beszámolók kevesebb mint felében említették meg, hogy a Gyökerek és Szárnyak támogatása mit adott szervezetük számára. Egy-két olyan beszámoló volt, amelyben megemlítették alapítványunk támogatását, és egyetlen szervezet számolt be arról, hogy az ő támogatottai is megismerték a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány nevét.

Lehetséges, hogy a kis összegű és gyors támogatás laza kapcsolatokat hoz létre a szervezetek között, bár az is motoszkál bennünk, hogy több támogatott nem tekintette akkora értéknek ezt a pénzt, mint mi, támogatóként. Úgy látjuk, ez egyenlőtlenséget hozott kapcsolatainkba, hagyott bennünk némi rossz érzést is, mert a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány megdolgozott ezekért a támogatásokért.

Hasonló bejegyzések